انگلیسی
دوشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

جمشید قیاسی قلعه کندی  

مرتبه علمی: استادیار پایه 9

پست الکترونیکی :ghiasi.jam@gmail.com

ghiasi_jam@yahoo.com

 

مقالات کنفرانس

 

فهرست مقالات ارائه شده  در همایش های  داخلی و خارجی(دانشگاهی،منطقه ای، ملی و بين المللی ):

 

1- ابراهیم نژاد. یحیی.، قیاسی قلعه­ کندی ، جمشید.، اثر ترکیبی اسید سیتریک وفیتاز میکروبی روی غلظت برخی مواد معدنی سرم و پارامترهای استخوان ساق پا در مرغان تخمگذار تجارتی. چهارمین سمینار منطقه ای امنیت غذایی. سوادکوه مازندران. 1386.

 

2- قیاسی قلعه­ کندی، جمشید.، تشفام. مسعود.، ناظرعدل. کامبیز.، سلامت دوست نوبر. رامین .، قربانی. ابوالفضل.، تأثير پرليت بر فعاليت آنزيم آلكالين فسفاتاز روده كوچك جوجه‌هاي گوشتي. اولین همایش منطقه ای تغذیه دام و طیور. مراغه. 1387.

 

3- قیاسی قلعه­ کندی ، جمشید.، تشفام. مسعود.، کارآموز .حبیب.، آدمی نژاد، حسین.، احمدزاده، علی.، تأثيرسطوح مختلف پرليت بر فعاليت آنزيم آلكالين فسفاتاز روده كوچك جوجه‌هاي گوشتي. اولین همایش ملی علوم دام و آبزیان. سنندج.1378 .

 

4-  ساداتی ، میروحید.، آقازاده ، علی.، ماهری سیس، ناصر.، قیاسی قلعه­ کندی ، جمشید.،  بررسی اثرات تغذیه گندم (کامل و یا خرد شده) همراه با سطوح مختلف خیساندن بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي. دومین همایش منطقه ای یافته های کشاورزی غرب کشور. سنندج.1387.

 

5-  قیاسی قلعه­ کندی ، جمشید.، تشفام. مسعود.، ناظرعدل. کامبیز.، سلامت دوست نوبر. رامین .، قربانی. ابوالفضل.، تأثير پرليت بر فعاليت آنزيم لوسین آمینوپپتیداز مخاط روده كوچك جوجه‌هاي گوشتي. سومین کنگره ملی علوم دامی کشور. مشهد.1387.

6- ساداتی ، میروحید.، آقازاده ، علی.، ماهری سیس، ناصر.، قیاسی قلعه­ کندی ، جمشید.،  رحیمی ، خدیجه.، بررسی اثرات تغذیه گندم (کامل و یا خرد شده) همراه با سطوح مختلف خیساندن بر عملکرد و فیزیولوژی دستگاه گوارش جوجه‌هاي گوشتي. سومین کنگره ملی علوم دامی کشور.مشهد.1387.

 

7- سلامت دوست نوبر. رامین .، قربانی. ابوالفضل.، فولادی ، پیمان.، احمدزاده، علی رضا.، قیاسی قلعه­ کندی ، جمشید.، ابراهیم نژاد. یحیی.، عشرت خواه، بهراد تاثیر مصرف روغن منداب بر محتوی اسیدهای چرب چندگانه و تکی غیر اشباع لاشه جوجه‌هاي گوشتي. سومین کنگره ملی علوم دامی کشور.مشهد.1387.

 

8- کارآموز .حبیب.، اقدم شهریار، حبیب .، سلامت دوست نوبر. رامین .، ابراهیم نژاد. یحیی.، قیاسی قلعه­ کندی ، جمشید.، اثر مکمل اکسید روی بر فراسنجه های سرم خون جوجه‌هاي گوشتي نر تغذیه شده به روغن حاوی اسید چرب ترانس بالا. سومین کنگره ملی علوم دامی کشور.مشهد.1387.

 

9-  قیاسی قلعه­ کندی، جمشید.، عشرتخواه. بهراد.، سلامت دوست نوبر. رامین .، قراچورلو آقجه لو. علی اصغر.، کارآموز .حبیب.، تأثير پرليت بر فعاليت آنزيم سوکراز روده كوچك جوجه‌هاي گوشتي.نخستین همایش ملی صنعت دام و طیور. گلستان- گرگان. 1387.

 

10- قیاسی قلعه­ کندی، جمشید.، سلامت دوست نوبر. رامین .، قربانی. ابوالفضل.، اقدم شهریار، حبیب .،  تأثير پرليت بر فعاليت آنزيم آمیلاز روده كوچك جوجه‌هاي گوشتي. اولین همایش ملی فناوری های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی. رشت.1387.

 

11- قیاسی قلعه­ کندی، جمشید.، کارآموز .حبیب.، اولین کنگره بین المللی بهداشت مواد غذایی. تهران .1388.

 

12- قیاسی قلعه­ کندی ، جمشید.، تشفام. مسعود.، هاتفی نژاد. کیوان.، سلامت دوست نوبر. رامین .، قربانی. ابوالفضل.، تأثير سطوح مختلف پرليت بر طول خمل های روده كوچك جوجه‌هاي گوشتي. شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران. تهران.1389.

 

13-Vahdatpour,T., Teshfam, M., Ghiasi, J ., 2008. The Effect of  High Fat Intake on Seum Lipids and Atherosclerosis Indicators in Broiler Chickens as an Animal Model. XXXIII Worlds poultry Congress. Brisbane, Australia.

 

14- Sadati, V., Agazadeh, A.,Maheri, N., Ghiasi, J ., 2008. Effects of Feeding two forms of Wheat with Different Levels Wetting on the Performance and Digestive  Tract Carcass Characteristics of Broiler Chickens. XXXIII Worlds poultry Congress. Brisbane, Australia.

 

15- Ebrahim_nazhad, Y.,Shivazad, M., Nazeradl , K.,  Ghiasi Ghalekandi, J ., 2008. The Effect of Combination of Ethylenediaminetetraacetic and Microbial Phytase on the egg Quality Characteristics in Laying Hens . XXXIII Worlds poultry Congress. Brisbane, Australia.

 

16- Salamat Doust Nobar, R., Nazeradl , K., Gorbani , A., Aghdamshahriar , H., Ghiasi , J ., 2008. Incorporation of DHA and EPA Fatty Acids into Broiler meat Lipids. XXXIII Worlds poultry Congress. Brisbane, Australia.

 

17-  Sadati, V., Agazadeh, A.,Maheri, N., Ghiasi, J ., 2008. Effects of Feeding two forms of Wheat with Different Levels Wetting on the Performance and Digestive  Tract Carcass Characteristics of Broiler Chickens. XXXIII Worlds poultry Congress. Brisbane, Australia.

 

18- Ghiasi, ghaleh-kandi, J., Teshfam, M., Hatefinazhad, K., Beheshti, R., Ebrahimnazhad, Y., and Yeghaneh, A., 2009. Effect of Different Levels of Perlite on Leucine Aminopeptidase mucosal enzymes activity small intestinal of broiler chicks. Second International Veterinary Poultry Congress. Tehran, Iran.

 

امتیازدهی
 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.